Vize

Všestrannost

  • program zahrnuje tři základní aspekty - pohyb, kreativita, myšlení

Týmová spolupráce

  • propojení všech věkových skupin, kdy má každý v týmu svoji důležitou roli

Prožitek

  • nejlepší je to, co si člověk zažije na vlastní kůži

Věková skupina

6 -15 let

Termín táborů

25. – 29.7.2022 (od 8:00 do 16:00)
1. – 5.8.2022 (od 8:00 do 16:00)

Hlavní program bude probíhat od 9:00 hodin do 15:00 hodin. Děti budou přijímány mezi 8:00 – 9:00 a odcházet mohou po 15. hodině. Po domluvě je možné dítě přivést nebo vyzvednout v jiný čas.

Lokalita

Loděnice VK Slavia za Starou nemocnicí v Hradci Králové (V případě nepříznivého počasí jsou zajištěny vnitřní prostory)

Kapacita

Maximální kapacita na každý termín je 30 dětí (1 instruktor na 10 dětí)

Cena

Přihlášky a platba do 31.5.2022                    2.500 Kč 
Přilášky a platba od 1.6.2022                        2.800 Kč

V ceně je zahrnuto

Strava (2x svačinka, oběd) a pitný režim po celý den
1 zkušený instruktor na 10 dětí
Pronájem prostorů
Program na celý týden
Drobné věcné ceny

Podmínka účasti

Objekt se nachází v bezprostřední blízkosti řeky Orlice. Žádoucí je, aby dítě umělo uplavat 20 m a potopit hlavu. V případě programu na vodě budou děti vybaveny vodáckou záchranou vestou, kterou zajistí pořadatelé tábora.

Platební údaje

Platbu proveďte na účet: 286743685/0300

Variabilní symbol: datum narození účastníka (do poznámky uveďte jméno účastníka)

Na vyžádání zašleme potvrzení o platbě.

Storno podmínky

Vytvořená objednávka je závazná. V případě zrušení účasti ze zdravotních důvodů a předložení lékařské zprávy, bude účastníkovi vrácena částka 1 500 Kč.

 

!!! Pokud se tábor nebude moci z nařízení vlády uskutečnit, platba za tábor bude účastníkům vrácena v plné výši.

 

 

Přihláška